Vaše bezpečnost,
naše povinnost!

prodej a servis hasících přístrojů, revize požárních klapek, požární ochrana, bezpečnost práce, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

Bezpečnost práce

team-img
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí jakékoliv pracovní činnosti a je ovlivněna charakterem práce a pracovními podmínkami. Zahrnuje soubor opatření k ochraně života a draví zaměstnanců a k zabezpečení materiálních hodnot před poškozením během pracovního procesu. Svěřte nám vaší bezpečnost a minimalizujte rizika vzniku pracovních úrazů a újmy na majetku. Zpracujeme kompletní dokumentaci BOZP dle platné legislativy. Navrhneme technologická řešení k větší bezpečnosti a úspoře financí.

Požární ochrana

team-img
Provádíme komplexní zajišťování požární ochrany dle zákona 133/1985 \Sb. a vyhlášky 246/2001 sb. ve znění pozdějších předpisů. Začlenění firem do kategorie dle provozovaných činností. Zpracování dokumentace PO a školení. Máme velké zkušenosti se zpracováním požárně bezpečnostního řešení staveb. Vždy se snažíme o úsporu vašeho času a financí výběrem nejvhodnějšího řešení.

Koordinátor BOZP na staveništi

team-img
Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem. Využijte našich bohatých zkušeností a stavte s radostí. Tuto speciální oblast jsme pojmuly velice moderně.
NEJSME HLÍDACÍM PSEM. JSME VAŠIM PARTNEREM!

Prodej a revize hasicích přístrojů

team-img
Jsme autorizovaným prodejcem hasicích přístrojů firem HASTEX a HASPR, TEPOSTOP. Využijte našich akcí a nakupujte hasicí přístroje a příslušenství za bezkonkurenční cenu! Rádi vám vyjdeme vstříc a vybavíme vaší společnost, novostavby atd. kvalitními českými přístroji.
MÁTE PROŠLOU KONTROLU ČI REVIZI?
ZAJISTÍME PRO VÁS KONTROLY A REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ.

Kontroly požárních konstrukcí a klapek

team-img
Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení – protipožárních konstrukcí PROMAT– v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru ve znění pozdějších předpisů. Dále jsme oprávnění k montáži, údržbě a kontrole provozuschopnosti požárních klapek, požárních ventilů, požárních stěnových uzávěrů- vyráběných firmou MANDÍK, a.s.
  • icon Vaše bezpečnost, naše povinnost

img2

Jsme tu pro Vás

Pro firmy a organizace poskytujeme kvalitní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany v okolí Příbrami a na území Středočeského kraje.

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Základní povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svým zaměstnancům.

Jedná se zejména o vyhodnocení všech rizikových činností, analýzu těchto rizik a jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci. Jedním z rizik, které rozhodně nelze podceňovat,je při výrobních činnostech riziko vzniku požáru.

Z tohoto důvodu je třeba mít vypracovaný systém pro zajištění požární ochrany firmy.